سبد خرید کالا
را به شماره 09379309042پیامک نمایید


شماره موبایل یا نام کاربری
رمز عبور

ورود به حسابفروشگاه خرید تضمین بهترین خرید اینترنتی و تخفیف عالی

TDLTEاعتباري
TDLTEدائمي
اعتباری
دائمی

نام بستهقیمت بستهقیمت با مالیات
بسته 365 روزه 80گیگ اعتباری TDD1400000
بسته 365 روزه 160گیگ اعتباری TDD2400000
بسته 365 روزه 260گیگ اعتباری TDD3700000
بسته 365 روزه 360گیگ اعتباری TDD4990000
نام بستهقیمت بستهقیمت با مالیات
بسته 180 روزه 40گیگ اعتباری TDD790000
بسته 180 روزه 80گیگ اعتباری TDD1250000
بسته 180 روزه 120گیگ اعتباری TDD1800000
بسته 180 روزه 160گیگ اعتباری TDD2200000
بسته 180 روزه 200گیگ اعتباری TDD2700000
بسته 180 روزه 260گیگ اعتباری TDD3400000
نام بستهقیمت بستهقیمت با مالیات
بسته 90 روزه 25گیگ اعتباری TDD515000
بسته 90 روزه 35گیگ اعتباری TDD620000
بسته 90 روزه 45گیگ اعتباری TDD700000
بسته 90 روزه 70گیگ اعتباری TDD950000
بسته 90 روزه 140گیگ اعتباری TDD1700000
نام بستهقیمت بستهقیمت با مالیات
بسته 2 مگابیت نامحدود 30 روزه اعتباری440000
بسته 4 مگابیت نامحدود 30 روزه اعتباری 520000
بسته 8 مگابیت نامحدود 30 روزه اعتباری 695000
نام بستهقیمت بستهقیمت با مالیات
بسته 30 روزه 9گیگ اعتباری TDD255000
بسته 30 روزه100 گیگ (2 تا7)اعتباری TD300000
بسته 30 روزه 12گیگ اعتباری TDD305000
بسته 30 روزه 16گیگ اعتباری TDD355000
بسته 30 روزه 20گیگ اعتباری TDD400000
بسته 30 روزه 24گیگ اعتباری TDD440000
بسته 30 روزه 32گیگ اعتباری TDD520000
بسته 30 روزه200 گیگ (2 تا7)اعتباری TD550000
بسته 30 روزه 42گیگ اعتباری TDD595000
بسته 30 روزه300 گیگ (2 تا7)اعتباری TD750000
نام بستهقیمت بستهقیمت با مالیات
بسته هفتگی 10 گیگ اعتباریTDD250000
بسته هفتگی 14 گیگ اعتباریTDD325000
نام بستهقیمت بستهقیمت با مالیات
بسته 365 روزه 80گیگ دائمی TDD1400000
بسته 365 روزه 160گیگ ادائمی TDD2400000
بسته 365 روزه 260گیگ دائمی TDD3700000
بسته 365 روزه 360گیگ ادائمی TDD4990000
نام بستهقیمت بستهقیمت با مالیات
بسته 180 روزه 40گیگ دائمی TDD790000
بسته 180 روزه 80گیگ دائمی TDD1250000
بسته 180 روزه 120گیگ دائمی TDD1800000
بسته 180 روزه 160گیگ دائمی TDD2200000
بسته 180 روزه 200گیگ ادائمی TDD2700000
بسته 180 روزه 260گیگ دائمی TDD3400000
نام بستهقیمت بستهقیمت با مالیات
بسته 90 روزه 25گیگ دائمی TDD515000
بسته 90 روزه 35گیگ دائمی TDD620000
بسته 90 روزه 45گیگ دائمی TDD700000
بسته 90 روزه 70گیگ دائمی TDD950000
بسته 90 روزه 140گیگ دائمی TDD1700000
نام بستهقیمت بستهقیمت با مالیات
بسته 2 مگابیت نامحدود 30 روزه دائمی 440000
بسته 4 مگابیت نامحدود 30 روزه اعتباری 520000
بسته 8 مگابیت نامحدود 30 روزه اعتباری 695000
نام بستهقیمت بستهقیمت با مالیات
بسته 30 روزه 9گیگ دائمی TDD255000
بسته 30 روزه100 گیگ (2 تا7)دائمی TD300000
بسته 30 روزه 12گیگ دائمی TDD305000
بسته 30 روزه 16گیگ دائمی TDD355000
بسته 30 روزه 20گیگ دائمی TDD400000
بسته 30 روزه 24گیگ دائمی TDD440000
بسته 30 روزه 32گیگ دائمی TDD520000
بسته 30 روزه200 گیگ (2 تا7)دائمی TD550000
بسته 30 روزه 42گیگ دائمی TDD595000
بسته 30 روزه300 گیگ (2 تا7)دائمی TD750000
نام بستهقیمت بستهقیمت با مالیات
بسته هفتگی 10 گیگ دائمیTDD250000
بسته هفتگی 14 گیگ دائمیTDD325000
نام بستهقیمت بستهقیمت با مالیات
بسته یکساله 48 گیگابایت1200000
بسته یکساله 72 گیگابایت1550000
نام بستهقیمت بستهقیمت با مالیات
بسته برنزی هورا (بسته اینترنت 4GB ، آپارات 300MB ، گپ 250MB ، تماس داخل شبکه 15 دقیقه)200000
بسته نقره ای هورا (بسته اینترنت 7GB ، آپارات 500MB ، گپ 400MB ، تماس داخل شبکه 20 دقیقه)260000
بسته درخشان هورا (بسته اینترنت 7GB ، آپارات 500MB ، گپ 400MB ، تماس داخل شبکه 30 دقیقه)270000
بسته طلایی هورا (بسته اینترنت 10GB ، آپارات 800MB ، گپ 500MB ، تماس داخل شبکه 30 دقیقه)300000
نام بستهقیمت بستهقیمت با مالیات
بسته 180روزه 36 گیگابایت950000
بسته 180روزه 48گیگابایت1150000
نام بستهقیمت بستهقیمت با مالیات
بسته 120روزه 15 گیگابایت 620000
بسته 120روزه 25 گیگابایت 900000
نام بستهقیمت بستهقیمت با مالیات
بسته 90 روزه 18 گیگابایت470000
بسته 90 روزه 24 گیگابایت580000
نام بستهقیمت بستهقیمت با مالیات
بسته 60 روزه 10 گیگابایت360000
بسته 60 روزه 15 گیگابایت530000
بسته 60 روزه 20 گیگابایت690000
نام بستهقیمت بستهقیمت با مالیات
یکماهه 5 گیگ(2تا7صبح)45000
یکماهه 7گیگ(6صبح تا12ظهر)75000
یکماهه 10 گیگ(2تا7صبح)80000
یکماهه 30گیگ(2تا7 صبح)90000
یکماهه 10گیگ(6صبح تا12ظهر)90000
یکماهه 1 گیگ105000
یکماهه 2 گیگ140000
بسته یکماهه 3 گیگابایت190000
بسته یکماهه 4 گیگابایت213000
بسته یکماهه 5 گیگابایت236000
بسته یکماهه 7 گیگابایت282000
بسته  30 روزه 10 گیگابایت295000
نام بستهقیمت بستهقیمت با مالیات
15روزه 400 مگ70000
15روزه 750 مگ90000
15روزه 1.5 گیگ115000
15روزه 2.5 گیگ145000
15روزه 3.5 گیگ165000
15روزه 5 گیگ185000
نام بستهقیمت بستهقیمت با مالیات
هفتگی 2 گیگ(2تا7صبح)15000
هفتگی 5 گیگ(2تا7صبح)25000
هفتگی 200 مگ44000
هفتگی 4گیگ(6صبح تا12ظهر)45000
هفتگی 6گیگ(6صبح تا12ظهر)55000
هفتگی 300 مگ55000
هفتگی 500 مگ70000
هفتگی 750 مگ83000
هفتگی 1.5 گیگ109000
هفتگی 2.5 گیگ130000
هفتگی 5 گیگ180000
نام بستهقیمت بستهقیمت با مالیات
3روزه 150 مگ35000
3روزه 250 مگ44000
3روزه 400 مگ53000
3روزه 750 مگ67000
3روزه 1.5 گیگ90000
3روزه 2.5 گیگ110000
نام بستهقیمت بستهقیمت با مالیات
روزانه 500 مگ(2تا7صبح)5000
روزانه 1 گیگ(2تا7صبح)9000
روزانه 60 مگ16000
روزانه 100 مگ22000
روزانه 200 مگ32000
روزانه 300 مگ39000
روزانه 400 مگ45000
روزانه 750 مگ57000
روزانه 1.5 گیگ74000
روزانه 2.5 گیگ94000
نام بستهقیمت بستهقیمت با مالیات
نامحدود 1 ساعته (2 تا 8 صبح)9000
نامحدود 2 ساعته (2 تا 8 صبح)15000
نامحدود 3 ساعته(2تا8صبح)20000
1گیگ 1 ساعته(8صبح تا2صبح فردا)20000
2گیگ 2 ساعته(8صبح تا 2صبح فردا)30000
3گیگ 3 ساعته(8صبح تا 2صبح فردا)40000
نام بستهقیمت بستهقیمت با مالیات
1روزه 40 مگ10000
3 روزه 100 مگ20000
10 روزه 270 مگ50000
15 روزه 600 مگ100000
20 روزه 5632 مگ200000
نام بستهقیمت بستهقیمت با مالیات
یکماهه 20 دقیقه ای داخل شبکه15000
یکماهه 20 دقیقه ای داخل شبکه15000
یکماهه 40 دقیقه ای داخل شبکه28000
یکماهه 80 دقیقه ای داخل شبکه52000
یکماهه 160 دقیقه ای داخل شبکه96000
یکماهه 320 دقیقه ای داخل شبکه176000
یکماهه 1000 دقیقه ای داخل شبکه450000
نام بستهقیمت بستهقیمت با مالیات
بسته یکساله 48 گیگابایت1200000
بسته یکساله 72 گیگابایت1550000
نام بستهقیمت بستهقیمت با مالیات
بسته برنزی هورا (بسته اینترنت 4GB ، آپارات 300MB ، گپ 250MB ، تماس داخل شبکه 15 دقیقه)200000
بسته نقره ای هورا (بسته اینترنت 7GB ، آپارات 500MB ، گپ 400MB ، تماس داخل شبکه 20 دقیقه)260000
بسته درخشان هورا (بسته اینترنت 7GB ، آپارات 500MB ، گپ 400MB ، تماس داخل شبکه 30 دقیقه)270000
بسته طلایی هورا (بسته اینترنت 10GB ، آپارات 800MB ، گپ 500MB ، تماس داخل شبکه 30 دقیقه)300000
نام بستهقیمت بستهقیمت با مالیات
بسته 180روزه 36 گیگابایت950000
بسته 180روزه 48گیگابایت1150000
نام بستهقیمت بستهقیمت با مالیات
بسته 120روزه 15 گیگابایت 620000
بسته 120روزه 25 گیگابایت 900000
نام بستهقیمت بستهقیمت با مالیات
بسته 90 روزه 18 گیگابایت470000
بسته 90 روزه 24 گیگابایت580000
نام بستهقیمت بستهقیمت با مالیات
بسته 60 روزه 10 گیگابایت360000
بسته 60 روزه 15 گیگابایت530000
بسته 60 روزه 20 گیگابایت690000
نام بستهقیمت بستهقیمت با مالیات
یکماهه 5 گیگ(2تا7صبح)45000
یکماهه 7گیگ(6صبح تا12ظهر)75000
یکماهه 10 گیگ(2تا7صبح)80000
یکماهه 30گیگ(2تا7 صبح)90000
یکماهه 10گیگ(6صبح تا12ظهر)90000
یکماهه 1 گیگ105000
یکماهه 2 گیگ140000
بسته یکماهه 3 گیگابایت190000
بسته یکماهه 4 گیگابایت213000
بسته یکماهه 5 گیگابایت236000
بسته یکماهه 7 گیگابایت282000
بسته  30 روزه 10 گیگابایت295000
نام بستهقیمت بستهقیمت با مالیات
15روزه 400 مگ70000
15روزه 750 مگ90000
15روزه 1.5 گیگ115000
15روزه 2.5 گیگ145000
15روزه 3.5 گیگ165000
15روزه 5 گیگ185000
نام بستهقیمت بستهقیمت با مالیات
هفتگی 2 گیگ(2تا7صبح)15000
هفتگی 5 گیگ(2تا7صبح)25000
هفتگی 200 مگ44000
هفتگی 4گیگ(6صبح تا12ظهر)45000
هفتگی 6گیگ(6صبح تا12ظهر)55000
هفتگی 300 مگ55000
هفتگی 500 مگ70000
هفتگی 750 مگ83000
هفتگی 1.5 گیگ109000
هفتگی 2.5 گیگ130000
هفتگی 5 گیگ180000
نام بستهقیمت بستهقیمت با مالیات
3روزه 150 مگ35000
3روزه 250 مگ44000
3روزه 400 مگ53000
3روزه 750 مگ67000
3روزه 1.5 گیگ90000
3روزه 2.5 گیگ110000
نام بستهقیمت بستهقیمت با مالیات
روزانه 500 مگ(2تا7صبح)5000
روزانه 1 گیگ(2تا7صبح)9000
روزانه 60 مگ16000
روزانه 100 مگ22000
روزانه 200 مگ32000
روزانه 300 مگ39000
روزانه 400 مگ45000
روزانه 750 مگ57000
روزانه 1.5 گیگ74000
روزانه 2.5 گیگ94000
نام بستهقیمت بستهقیمت با مالیات
نامحدود 1 ساعته (2 تا 8 صبح)9000
نامحدود 2 ساعته (2 تا 8 صبح)15000
نامحدود 3 ساعته (2تا8صبح)20000
2گیگ 2 ساعته (8صبح تا 2صبح)30000
3گیگ 3 ساعته (8صبح تا 2صبح)40000
نام بستهقیمت بستهقیمت با مالیات
یکماهه 100 دقیقه ای داخل شبکه55000
یکماهه 200 دقیقه ای داخل شبکه100000
یکماهه 400 دقیقه ای داخل شبکه180000
یکماهه 800 دقیقه ای داخل شبکه320000

راهنمای فروشگاه خرید

نمایش بیشتر پنهان نمودن

شارژ سیم‌کارت ایرانسل

خرید شارژ سیم‌کارت ایرانسل

چرا از فروشگاه خرید اینترنتی؟

Posted on by Sajjad Moradi - 2 comments

فروشگاه خرید با بروزرسانی مداوم و ساخت پیامرسان خرید سعی در ارتباط قوی بین تولید کننده و مصرف کننده دارد و نیز خرید با خرید کالا با کمترین قیمت و دریافت تخفیف بیشتر سعی در ارزان تمام شدن برای خریدار دارد و خرید حاشیه سود دریافتی خود را بسیار کاهش داده و فقط 1% - 0.5% سود از فروشنده دریافت می نمایید

فروشگاه خرید اینترنتی سعی در رضایت خرید و فروش و حمایت از تولید کننده داراست

فروشگاه حراجی آنلاینفروشگاه حراجی آنلاین

دانلود اپلیکیشن خرید